skip to Main Content
Engineer-and-Mine-your-own-business-web

Engineer and Mine your own business!

Process Mining en Enterprise Engineering zijn beide relatief nieuwe disciplines op het gebied van organisatie- en procesverbetering. Ieder voor zich zijn ze prima inzetbaar om bestaande organisatieproblemen aan te pakken: de eerste vanuit het perspectief van het verzamelen en analyseren van harde data, de tweede door vanuit interviews en documentstudie op zoek te gaan naar verbeterpotentieel in de samenwerking binnen organisaties. Tot op heden zetten organisaties ze echter nog maar sporadisch samen in, een gemiste kans!

De vakgebieden bieden namelijk concrete aanknopingspunten om in gezamenlijkheid gerichter en doeltreffender problemen op te lossen dan ieder voor zich. Zo helpt Enterprise Engineering de harde feiten uit Process Mining te onderbouwen met wat er op de werkvloer feitelijk gebeurt, en kan Process Mining een objectieve verificatie bieden van de informatie die via Enterprise Engineering is verzameld. De gezamenlijke combinatie geeft een fundament voor veranderingen dat is gebaseerd op feiten!

Meer weten over 'Engineer and Mine your own business', vraag dan een white paper aan met onderstaand formulier.

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Uw bedrijf of privé (verplicht)

Uw bericht

Back To Top