skip to Main Content
Theo-Janssen-small-web

Ik ben entrepreneur, organisatieadviseur, auteur en adviseur van ondernemers. Als organisatieadviseur dring ik door tot de kern van organisatieproblemen en ontwerp ik haalbare oplossingen. Op deze manier krijg ik brede consensus en draagvlak voor implementatie. In het verandertraject wat daarop volgt neem ik grote groepen mensen mee in een duurzame verandering. Het liefste richt ik me op problemen die tot nu toe onoplosbaar of te complex leken. Het ‘onmogelijke’ realiseren is voor mij de grote uitdaging. De laatste tijd gaat mijn aandacht vooral uit naar de vertaalslag van boardroomstrategieën naar de operationele organisatie. Het is interessant om een strategie tot in alle geledingen van een organisatie werkend te krijgen, en te stoppen met activiteiten die niets bijdragen. Mijn kennis en ervaring vertaal ik naar werkbare aanpakken, die ik vervolgens deel met de rest van de wereld: ik ben auteur van boeken als  ‘Werken aan samenwerking’ en ‘Enterprise Engineering’.

In mijn spaarzame vrije tijd onderneem ik diverse activiteiten met mijn gezin. En als er nog eens tijd overblijft dan schrijf en maak ik muziek.

Back To Top